AMPLIACIÓN DO PRAZO DE INSCRIPCIÓN CURSO DE ENTRENADOR NACIONAL SURF NIVEL I

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE INSCRIPCIÓN CURSO DE ENTRENADOR NACIONAL SURF NIVEL I
21 de octubre de 2022
TD1 FERROLTERRA

ANUNCIO
De acordo coa base 2 da convocatoria do CURSO DE FORMACIÓN: ADESTRADOR NACIONAL EN SURFING NIVEL I, o prazo de presentación de instancias para participar no curso remataba o xoves 20 de outubro.
De acordo coa base 3 da convocatoria o número total de prazas é 15.
Foron presentadas dentro do prazo e conforme o establecido na base 2, sen prexuízo da posterior comprobación do cumprimento de requisitos, instancias das seguintes persoas:

Apelido 1 Apelido 2 Nome DNI
Blanco López  Lois **74114**
Fernández  Rey Ian **72426**
Foces Pereira Eva **73924** 
Martin  Campos Bruno **73584**
Martin Domínguez Alfonso **69865**
Martínez Castro Alba **70573**
Núñez Navarro Alberto **72335**
Pérez Castro Igor **08309**
Picos Seijo Juan Pablo **72729**
Sánchez Pérez Domingo **56072**
Vera Quijano Fernando Arturo **91865**


O número de instancias presentadas (11) é polo tanto inferior ao número de prazas ofertadas, polo
que se procederá da seguinte maneira:
-As persoas enumeradas na lista anterior, que presentaron a instancia en prazo, serán todas
convocadas para a realización da proba de acceso (prevista o sábado 29 de outubro).
-As persoas interesadas en cubrir as 4 prazas restantes dispoñen de prazo ata o martes día 25
de outubro para presentar instancias segundo o previsto na base 2 da convocatoria. No caso de
que rematado este prazo o número de instancias exceda o de prazas, celebrase entre estes
interesados un sorteo conforme o sinalado na base 3.

Ferrol, 21 de outubro do 2022,
O Xerente da Mancomunidade,
Luis Alcalá Baillie

Federación Galega de Surf e Bodyboard