Transparencia

 

1. INFORMACION ECONOMICA, ORZAMENTARIA E ESTATISTICA.

2019

Convenio SXD

modulos/web/subido/122/Convenio Surf_asinado 2019.pdf

Informe de contas.

modulos/web/subido/122/INFORME CONTAS 2019.pdf

Orzamento.

modulos/web/subido/122/ORZAMENTO FEDERACION GALEGA DE SURF 2019.pdf

Contas anuais 2018 

https://plataforma.plaam.com/modulos/web/subido/122/2018contas.pdf

2020

Convenio SXD.

modulos/web/subido/122/Convenio 2020 SXPD - FGS.pdf

Informe de contas.

modulos/web/subido/122/INFORME CONTAS 2020.pdf

Orzamento.

modulos/web/subido/122/ORZAMENTO FEDERACION GALEGA DE SURF 2020.pdf

Contas 2019

https://plataforma.plaam.com/modulos/web/subido/122/2019contas.pdf

 2021

Convenio SXD

modulos/web/subido/122/Convenio 2021.pdf

Orzamento.

modulos/web/subido/122/Orzamento Federación Galega de Surf 2021.pdf

Contas 2020

https://plataforma.plaam.com/modulos/web/subido/122/2020contas.pdf

2022

Convenio SXD

modulos/web/subido/122/Convenio_SURF .pdf

Orzamento

modulos/web/subido/122/Orzamento Federación Galega de Surf 2022.pdf

Contas 2021

https://plataforma.plaam.com/modulos/web/subido/122/BALANCE%20PyG%202021.pdf

 

 https://plataforma.plaam.com/modulos/web/subido/122/PyG%202021.pdf

 

 

2023

Convenio SXpD

https://plataforma.plaam.com/modulos/web/subido/122/Convenio_SURF%202023%20.pdf

Orzamento

 

 

Retribucións máximos responsables.

modulos/web/subido/122/retribucións máximos responsables federativos_1.pdf

 

 

2. INFORMACION INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACION.

Funcións.

modulos/web/subido/122/FUNCIÓNS.pdf

Organigrama.

modulos/web/subido/122/ORGANIGRAMA.pdf

Xunta directiva.

https://plataforma.plaam.com/modulos/web/subido/122/xunta%20directiva.pdf

Normativa aplicable.

modulos/web/subido/122/Decreto 85-2014, Regulamento.Rexistro.Entidades.Deportivas.pdf

modulos/web/subido/122/ESTATUTOS FEDERACIOìN GALEGA DE SURF-2012-Anexo Regulamentos.pdf

 

modulos/web/subido/122/Decreto 85-2014, Regulamento.Rexistro.Entidades.Deportivas.pdf

modulos/web/subido/122/ley 3-2012, 2 abril, do deporte de Galicia (2).txt

modulos/web/subido/122/Orde do 8 de setembro de 2009.txtmodulos/web/subido/122/Resolución 8 setembro 2009.txt

 

 

 

Federación Galega de Surf e Bodyboard